hermes birkin authentic cheap hermes bags Hermes Birkin Hermes Outlet

dekang e juice hermes handbags led lighting online Ceramic knobs

Hermes Bags Online hermes Birkin dekang e liquid hermes bags hangsen e juice

Thứ Ba, ngày 1 tháng 9 năm 2015 Trang chủ  |  Liên hệ   |  Sơ đồ trang  |  Liên kết  |   Font tiếng Việt   
Viện KT&CT Thế giới
Hoạt động nghiên cứu
Hợp tác Quốc tế
Hội thảo
Điều tra - Khảo sát
Đào tạo
Trung tâm thư viện
Xuất bản phẩm
Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới
Tạp chí Vietnam Economic Review
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao ?
THỐNG KÊ
7 người online
5696052 lượt truy cập
CHECK MAIL
Email
Password
LIÊN KẾT WEB
a

Giới thiệu chung về Viện


Trụ sở của Viện

     Được biết đến đầu tiên với tên gọi là Viện Kinh tế Thế giới, thành lập theo quyết định số 96/HĐBT, ngày 9/9/1983 của Hội đồng Bộ trưởng. Đến năm 1993, Viện được tái khẳng định lại theo Nghị định số 23/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ.

     Từ năm 2004, Viện được đổi tên thành Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, có tên giao dịch quốc tế là: Institute of World Economics and Politics (IWEP). Chức năng của Viện là: Nghiên cứu cơ bản những vấn đề về kinh tế và chính trị thế giới nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Giảng dạy và đào tạo sau đại học chuyên ngành Kinh tế Thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế. Cung cấp dịch vụ tư vấn cho các tổ chức kinh tế Việt Nam và nước ngoài trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại.

      Với tư cách là một trong những cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Chính phủ trong lĩnh vực kinh tế và chính trị thế giới, Viện đã góp phần tích cực vào việc xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách kinh tế của nước ta trong thời kỳ đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hoá.

 

 

Trụ sở: 176 – Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 04.38574310; 04.38574953

Fax: 38574316

Email: tapchikttg@yahoo.com.vn; tapchikttg@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Định hướng nghiên cứu
Thành tựu phát triển
Tin tức hoạt động


TIN MỚI
» Mục lục Tiếng Việt số 7
» Mục lục Tiếng Việt số 8
» Mục lục Tiếng Việt số 9
» Mục lục Tiếng Việt số 6
» Mục lục Tiếng Việt số 5
» Mục lục tiếng Việt
» Mục lục Tiếng Việt số 3
» Thông báo sách mới năm 2013
CHỦ ĐỀ QUAN TRỌNG
» Viện KT&CT Thế giới
» Hoạt động nghiên cứu
» Xuất bản phẩm
» Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới
» Tạp chí Vietnam Economic Review
Chênh lệch phát triển và An ninh kinh tế
Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới
Tạp chí Vietnam Economic Review
Trang chủ  |  Liên hệ   |  Sơ đồ trang  |  Liên kết  |   Font tiếng Việt

Copyright 2006 by IWEP.ORG.VN. Allright Reserved.

Địa chỉ: 176 Thái Hà , Hà Nội, Việt Nam. Phone/Fax : 84.4.8574286