hermes birkin authentic cheap hermes bags Hermes Birkin Hermes Outlet

dekang e juice hermes handbags led lighting online Ceramic knobs

Hermes Bags Online hermes Birkin dekang e liquid hermes bags hangsen e juice

Chủ Nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2015 Trang chủ  |  Liên hệ   |  Sơ đồ trang  |  Liên kết  |   Font tiếng Việt   
Viện KT&CT Thế giới
Hoạt động nghiên cứu
Hợp tác Quốc tế
Hội thảo
Điều tra - Khảo sát
Đào tạo
Trung tâm thư viện
Xuất bản phẩm
Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới
Tạp chí Vietnam Economic Review
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao ?
THỐNG KÊ
1 người online
5688620 lượt truy cập
CHECK MAIL
Email
Password
LIÊN KẾT WEB
a

Sách xuất bản từ năm 2000 đến nay

NĂM 2000
1. CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA MỸ ĐỐ VỚI KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG KỂ TỪ SAU CHIẾN TRANH LẠNH  - H. : Khoa học xã hội, 2000, 264tr.
Tác giả: TS. Đinh Quý Độ (chủ biên)
Tóm tắt: Cuốn sách tập trung phân tích những yếu tố chủ yếu quy định sự thay đổi trong chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực Châu Á - TBD; định hướng chính sách kinh tế chủ yếu của Mỹ kể từ sau chiến tranh lạnh; chính sách thương mại, chính sách đầu tư, chính sách tài chính tiền tệ và chiến lược của Mỹ trong trao đổi dịch vụ với Châu Á - TBD cũng như chính sách kinh tế của Mỹ đối với Trung Quốc, Nhật Bản và Asean.
Ký hiệu kho: Vv730, Vv731, Vv732
 
2. KINH TẾ CÁC NƯỚC CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI- H. : Chính trị quốc gia , 2000, 353tr.
Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Sang
Tóm tắt: Phân tích sự khôi phục và chuyển hướng kinh tế ở các nước công nghiệp sau chiến tranh thế giới thứ hai và tăng cường tốc độ cao ở các nước công nghiệp. Đồng thời phân tích khủng hoảng cơ cấu trong những năm 1970 cũng như sự thích ứng của các nền kinh tế công nghiệp chủ yếu vào nửa đầu thập kỷ 1980 và việc điều chỉnh toàn diện các xu thế phát triển mới.
Ký hiệu kho: Vv733, Vv837
  
3. KINH TẾ INDÔNÊSIA THỰC TẾ VÀ THÁCH THỨC- H. : Khoa học xã hội, 2000 . - 350tr
Tác giả: Hoa Hữu Lân
Tóm tắt: Giới thiệu về đất nước và con người Indonexia, về chiến lược và các giai đoạn phát triển KT-XH (1950-1997), về khu vực công nghiệp (quá trình tư nhân hoá; Vai trò của các ngành công nghiệp tiểu thủ công và quy mô nhỏ; Chuyển dịch cơ cấu), về khu vực nông nghiệp (Chính sách và biện pháp khuyến khích; Chuyển dịch cơ cấu ngành), về ngoại thương, chính sách đầu tư, tài chính - ngân hàng, giao thông vận tải. Bên cạnh đó, cuốn sách còn phân tích tác động của khủng hoảng kinh tế khu vực lên nền kinh tế Indonexia, các giải pháp đối phó và và triển vọng phát triển sau khủng hoảng.
Ký hiệu kho: Vv716
 
4. LỰA CHỌN SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NGOẠI THƯƠNG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA CỦA CÁC NỀN KINH TẾ ĐÔNG Á - H. : Chính trị quốc gia, 2000 . - 280tr.
Tác giả: TS. Nguyễn Trần Quế (chủ biên)
Tóm tắt: Gồm 12 chương, 3 phần tập trung phân tích những vấn đề chung về lựa chọn sản phẩm và thị trường: Lựa chọn sản phẩm trong ngoại thương các nước Đông Á thời kỳ công nghiệp hoá; lựa chọn thị trường ngoại thương ở Đông Á; lựa chọn sản phẩm và thị trường trong ngoại thương của những nền kinh tế Đông Bắc Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và lựa chọn sản phẩm và thị trường trong ngoại thương của những nền kinh tế Đông Nam Á: Xingapo, Thái Lan, Malaixia, Indonesia, Việt Nam.
Ký hiệu kho: Vv729
 
5. TÍNH HAI MẶT CỦA TOÀN CẦU HÓA- H. : Thế giới, 2000 . - 203tr.
Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Tùng
Tóm tắt: Gồm 7 chương phân tích cơ hội của các nước đang phát triển trong quá trình toàn cầu hoá và khủng hoảng Đông Á: Khủng hoảng nợ của các nước nghèo; tổn thất tài nguyên môi trường; khoảng cách giàu nghèo; kỷ nguyên công nghệ mới và thách thức đối với các nước đang phát triển, đặc biệt Việt Nam, trong xu thế toàn cầu hoá.
Ký hiệu kho: Vn2932
 
NĂM 2001
6. KINH TẾ THẾ GIỚI 2000 – 2001: ĐẶC ĐIỂM VÀ TRIỂN VỌNG - H.: Chính trị quốc gia, 2001 . - 344tr.
Tác giả: Kim Ngọc (chủ biên)
Tóm tắt: Tập trung phân tích những vấn đề chung của nền kinh tế thế giới: Kinh tế các nước công nghiệp phát triển: kinh tế Mỹ, Nhật Bản; EU; Kinh tế các nước đang phát triển: Kinh tế ASEAN; Kinh tế các nước Mỹ latinh và Caribê; Kinh tế các nước châu Phi; Kinh tế các nước chuyển đổi: Kinh tế Trung Quốc; Kinh tế Nga; Kinh tế Đông Âu; Kinh tế Việt Nam; Kinh tế Campuchia và Lào.
Ký hiệu kho: Vv759Vv760
 
7. SÔNG VÀ TIỂU VÙNG MÊ KÔNG TIỀM NĂNG VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ- H. : Khoa học xã hội, 2001 . - 210tr.
Tác giả: Nguyễn Trần Quế (chủ biên)
Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và tiềm năng phát triển ở lưu vực sông Mêkông và hợp tác kinh tế tiểu vùng Mêkông - những lĩnh vực và nội dung cơ bản: giao thông vận tải, năng lượng, quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên; phát triển nguồn nhân lực, đầu tư, du lịch đồng thời phân tích về mặt hợp tác quốc tế khai thác bền vững sông Mêkông.
Ký hiệu kho: Vv956
 
8. TRUNG QUỐC: QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA TRONG 20 NĂM CUỐI CỦA THẾ KỶ XX  - H. : Khoa học xã hội, 2001 . - 263tr.
Tác giả: Phạm Thái Quốc
Tóm tắt: Tập trung phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về công nghiệp hoá ở Trung Quốc; thực trạng công nghiệp hoá ở Trung Quốc từ năm 1979 đến nay: Chuyển dịch cơ cấu ngành; các điều kiện kinh tế và hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc cũng như chính sách đầu tư, thương mại và phát triển nguồn nhân lực và khoa học kỹ thuật cho công nghiệp hoá, qua đó nêu lên kết quả bước đầu, những tồn tại và hướng giải quyết.
Ký hiệu kho: Vv784Vv785
 
9. TRƯỚC THỀM THẾ KỶ XXI NHÌN LẠI MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHẬT BẢN - H. : Thống kê, 2001 . - 395tr.
Tác giả: Lưu Ngọc Trịnh
Tóm tắt: Tập trung phân tích nền kinh tế Nhật Bản: nguyên nhân sự đình trệ và suy thoái kinh tế, các biện pháp phục hồi và cải cách kinh tế; triển vọng kinh tế Nhât Bản; phân tích quản lý công ty: quan hệ giữa công ty và cổ đông; tài chính doanh nghiệp; hệ thống quản lý lao động Nhật Bản: Truyền thống và đổi mới, qua đó nêu bật tương lai của mô hình phát triển kinh tế Nhật Bản.
Ký hiệu kho: Vv734, Vv735, Vv736, Vv737, Vv738
 
NĂM 2002
10. BƯỚC CHUYỂN SANG NỀN KINH TẾ TRI THỨC Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY - H. : Giáo dục, 2002 . - 444tr.
Tác giả: Lưu Ngọc Trịnh (chủ biên)
Tóm tắt: Gồm 9 chương với các nội dung: hệ thống hoá lại một số cách hiểu khác nhau về nền kinh tế tri thức đồng thời phân tích những đặc trưng cơ bản nhất của nền kinh tế tri thức: điểm lại một số tiền đề cơ bản hay điều kiện tiên quyết cho sự ra đời của một nền kinh tế tri thức ở các quốc gia; mô tả chi tiết thực tế và thực trạng của các nền kinh tế quốc gia như Mỹ, EU, Nhật, Trung Quốc, Ân Độ, Malaysia, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan cũng như hệ thống hoá lại những bước đi hay chính sách chủ yếu để tiếp cận hay xây dựng nền kinh tế tri thức của một số nước trên thế giới hiện nay.
Ký hiệu kho: Vv851; Vv852
 
11. CHIẾN LƯỚC VÀ QUAN HỆ KINH TẾ MỸ - EU – NHẬT BẢN THẾ KỶ XXI - H. : Khoa học xã hội, 2002 . - 494tr.
Tác giả: Lê Văn Sang (chủ biên)
Tóm tắt: Phân tích đặc điểm hình thành và phát triển ba trung tâm kinh tế tư bản lớn: Mỹ - liên minh châu Âu và Nhật Bản và chiến lược toàn cầu mới của Mỹ: Chiến lược tăng cường sức mạnh liên kết của EU; chiến lược vươn lên trở thành cường quốc chính trị của Nhật Bản đồng thời phân tích quan hệ thương mại giữa Mỹ - Nhật Bản - Tây Âu: quan hệ giữa ba trung tâm tài chính tiền tệ của Mỹ - Nhật Bản - Tây Âu và Quan hệ giữa Mỹ - Nhật Bản - Tây Âu về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Ký hiệu kho: Vv931
 
12. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - H. : khoa học xã hội , 2002 . - 391tr.
Tác giả: Lê Bộ Lĩnh (chủ biên)
Tóm tắt: Tổng quan đầu tư trực tiếp nước ngoài và phát triển kinh tế - xã hội ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh: Tổng quan đầu tư trực tiếp nước ngoài và phát triển kinh tế - xã hội ở Hà Nội, đánh giá tổng quan hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Tp. Hồ Chí Minh và phân tích hoạt động của các doanh nghiệp có vốn FDI cũng như kết quả của cuộc khảo sát điều tra, tóm tắt những kết quả điều tra và kiến nghị .
Ký hiệu kho: Vv848, Vv849
 
13. KINH TẾ THẾ GIỚI 2001-2002: ĐẶC ĐIỂM VÀ TRIỂN VỌNG - H. : Chính trị quốc gia , 2002 . - 381tr.
Tác giả: Kim Ngọc (chủ biên)
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát tình hình kinh tế thế giới trong năm 2001, đồng thời nêu bật những đặc điểm và triển vọng của các khu vực kinh tế chủ yếu và một số nền kinh tế lớn trên thế giới. Ngoài ra, cuốn sách còn phân tích những ảnh hưởng và tác động của cuộc tiến công khủng bố nước Mỹ ngày 11/9/2001 và cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ tiến hành ở Apganixtan đối với mọi lĩnh vực của nền kinh tế thế giới nói chung, từng nền kinh tế quốc gia nói riêng.
Ký hiệu kho: Vv829
 
14. MỘT SỐ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU HIỆN NAY CỦA NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI - H. : Khoa học xã hội , 2002 . - 269tr.
Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng (chủ biên)
Tóm tắt: Phân tích xu hướng phát triển chủ yếu hiện nay của nền kinh tế thế giới: cách mạng khoa học công nghệ mới ra đời, xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá; xu hướng thị trường hoá nền kinh tế thế giới, xu hướng hình thành trật tự kinh tế thế giới đa trung tâm, qua đó nêu kinh nghiệm thế giới về hội nhập kinh tế quốc tế: giới thiệu kinh nghiệm của một số nước Canada, Nhật Bản, Đài Loan, Thái lan, Mêhicô, Trung Quốc, Nga.
Ký hiệu kho: Vv886Vv887
        
15. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ. KINH NGHIỆM PHÁP - H. : Khoa học xã hội, 2002 . - 316 tr.
Tác giả: Chu Đức Dũng
Tóm tắt: Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của vai trò nhà nước trong phát triển kinh tế ở Pháp giai đoạn 1954 – 1999 và vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế Pháp qua các giai đoạn: bối cảnh, tính phù hợp, những thành công và hạn chế của sự tác động của nhà nước vào phát triển kinh tế; đồng thời chứng minh vai trò quan trọng và có tính đặc thù của nhà nước trong phát triển kinh tế Pháp; qua đó đánh giá bước đầu về tiến triển tương lai của vai trò nhà nước trong phát triển kinh tế Pháp.
Ký hiệu kho: Vv951, Vv952
 
16. VỐN VAY ƯU ĐÃI Ở VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP – TRƯỜNG HỢP NHẬT BẢN - H. : Lao động - Xã hội, 2002 . - 273tr.
Tác giả: Lưu Ngọc Trịnh
Tóm tắt: Tập trung vào khía cạnh kinh tế của vốn vay OECF (quỹ hợp tác kinh tế hải ngoại - Nhật Bản) và JBIC (Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản); I. OECF,   JBIC và vốn vay OECF và JBIC: Khái niệm chung, tính tất yếu của vốn vay OECF, JBIC; đặc điểm hoạt động của OECF, JBIC; các loại vốn vay, các yếu tố tích cực và tiêu cực của vốn vay OECF, JBIC của các nước đang phát triển; phân tích hiện trạng vốn vay OECF, JBIC ở Việt Nam: Quá trình OECF, JBIC hợp tác với Việt Nam; Các loại hình vốn vay OECF, JBIC tại Việt Nam; Những tác dụng tích cực và ảnh hưởng tiêu cực của vốn vay OECF, JBIC với Việt Nam; nêu lên những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay JBIC tại Việt Nam.
Ký hiệu kho: Vn2965, Vn2966
 
NĂM 2003
17. 35 NĂM ASEAN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN - H. : Khoa học xã hội, 2003 . - 314 tr..
Tác giả: Nguyễn Trần Quế (chủ biên); Uông Trần Quang, Kiều Văn Trung, Nguyễn Mạnh Hùng
Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh ra đời, mục tiêu, phương hướng hoạt động, các giai đoạn phát triển và các thành tựu hợp tác ASEAN, phân tích hợp tác ASEAN về thương mại, công nghiệp và du lịch và hợp tác về nông nghiệp, tài chính, cơ sở hạ tầng kinh tế và quản lý hành chính nhà nước; hợp tác vì sự tiến bộ xã hội; cũng như hợp tác và phát triển ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ XXI; và quan hệ Việt Nam - ASEAN.
Ký hiệu kho: Vv984, Vv985
 
18. CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG NHÌN TỪ ĐÔNG Á - H. : Thế giới, 2003 . - 255 tr.
Tác giả: Trần Văn Tùng (chủ biên)
Tóm tắt: Trình bày các quan điểm về chất lượng tăng trưởng: những tiêu chuẩn đánh giá, những yếu tố chi phối chất lượng tăng trưởng. Nghiên cứu chất lượng tăng trưởng của Trung Quốc, Thái Lan, Inđônêxia và Malaysia: quá trình chuyển dịch cơ cấu và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; phúc lợi xã hội trong thời kỳ tăng trưởng, ảnh hưởng của môi trường sinh thái và thể chế đối với tăng trưởng...qua đó rút ra bài học từ việc nghiên cứu chất lượng tăng trưởng của một số quốc gia châu Á.
Ký hiệu kho: Vn2986
 
19. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NGÀY NAY: MÂU THUẪN NỘI TẠI, XU THẾ, TRIỂN VỌNG - H. : Khoa học xã hội, 2003 . - 537tr.
Tác giả: Đỗ Lộc Diệp (chủ biên)
Tóm tắt: Phân tích mâu thuẫn cơ bản của CNTB - nhân tố quy định tổng quát giới hạn tồn tại và xu hướng vận động của xã hội tư bản; mâu thuẫn nội tại và những vấn đề mà CNTB phải đối mặt giải quyết; đặc điểm và xu hướng phát triển của lực lượng sản xuất cũng như xu hướng biến đổi quan hệ sản xuất trong CNTB hiện đại: xu hướng tiến triển của các quan hệ quốc tế và mâu thuẫn của CNTB hiện đại; qua đó nêu lên xu thế và triển vọng của Chủ nghĩa tư bản hiện đại.
Ký hiệu kho: Vv901
 
20. KINH TẾ THẾ GIỚI 2002 – 2003: ĐẶC ĐIỂM VÀ TRIỂN VỌNG - H. : Chính trị quốc gia, 2003 . - 398tr.
Tác giả: Kim Ngọc (chủ biên)
Tóm tắt: Gồm một số thông tin và tư liệu cập nhật về tình hình kinh tế các nước và các khu vực trên thế giới trong năm 2002 và triển vọng 2003: Những vấn đề chung của nền kinh tế thế giới; Kinh tế các nước công nghiệp phát triển; Kinh tế các nước đang phát triển; Kinh tế các nước đang chuyển đổi.
Ký hiệu kho: Vv914
 
21. KINH TẾ ĐỐI NGOẠI – XU HƯỚNG ĐIỂU CHỈNH CHÍNH SÁCH Ở MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ TỰ DO HÓA - H. : Thế giới, 2003 . - 378 tr.
Tác giả:Đỗ Đức Định (chủ biên)
Tóm tắt: Tập trung phân tích quá trình hình thành, phát triển và những nội dung chủ yếu của ba loại quan điểm và lý thuyết về cấu trúc luận, tự do mới, toàn cầu hoá cùng những diễn biến thực tế trên thế giới; Nêu lên những xu hướng và nội dung chủ yếu của sự chuyển đổi chính sách kinh tế đối ngoại ở một số nước và lãnh thổ như Hàn Quốc, Philippin, Malaysia, ấn Độ và Thái Lan.
Ký hiệu kho: Vn2981, Vn2982
 
22. TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI Ở ASEAN - H. Khoa học xã hội, 2003
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Tóm tắt:Cuốn sách tổng hợp cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến quá trình tự do hoá thương mại hiện nay trên thế giới, phân tích quá trình tự do hoá thương mại trong ASEAN theo hai giai đoạn – thực hiện Hiệp định Thương mại Ưu đãi (PTA) và thực hiện AFTA, phân tích những điều chỉnh chính sách kinh tế liên quan trong quá trình thực hiện tự do hoá thương mại ở ASEAN, phân tích quá trình tự do hoá thương mại ở Việt nam và những giải pháp để đầy nhanh quá trình này.
 
23. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THÔNG QUA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. KINH NGHIỆM ĐÔNG Á - H. : Khoa học xã hội, 2003 . - 283 tr.
Tác giả: Lê Thị Ái Lâm
Tóm tắt: Phân tích một số luận giải lý thuyết về phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục và đào tạo và vai trò phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục và đào tạo ở Đông Á cũng như chiến lược công nghiệp hoá và sự phù hợp lẫn nhau với phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục và đào tạo ở Đông Á; đồng thời phân tích việc điều chỉnh phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục và đào tạo ở Đông Á; nêu lên vấn đề và giải pháp hiện nay của phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục và đào tạo ở Đông Á: kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục và đào tạo ở Đông Á, một số lưu ý đối với Việt Nam từ bài học Đông Á.
Ký hiệu kho: Vv998, Vv999, Vv982, Vv983, Vv996
 
24. ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU KINH TẾ Ở HÀN QUỐC, MALAYSIA VÀ THÁI LAN - H. : Chính trị quốc gia, 2003 . - 220 tr.
Tác giả: Hoàng Thị Thanh Nhàn (chủ biên)
Tóm tắt: Trình bày khái quát bối cảnh chung dẫn đến việc chính phủ Hàn Quốc, Malaysia và Thái Lan tiến hành điều chỉnh cơ cấu, chương trình điều chỉnh cơ cấu trong các khu vực kinh tế chủ chốt như tài chính, ngân hàng, công ty...và đánh giá kết quả và dự báo triển vọng của chương trình điều chỉnh cơ cấu; qua đó nêu một số bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách đối với Việt Nam trong quá trình cải cách nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế.
Ký hiệu kho: Vn2987
 
NĂM 2004
25. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI - H. : Khoa học xã hội, 2004 . - 226 tr.
Tác giả: Nguyễn Trần Quế chủ biên., Uông Trần Quang, Kiều Văn Trung, Nguyễn Mạnh Hùng
Tóm tắt: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở Việt nam trong thập nhiên đầu thế kỷ 21: khái niệm, thực trạng và giải pháp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp và nông thôn: chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp; chuyển dịch cơ cấu ngành dịch vụ những năm đầu thế kỷ 21, chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế ở Việt Nam và phân tích sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng.
Ký hiệu kho: Vv1024, Vv1023
 
26. CẠNH TRANH KINH TẾ LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH CỦA CÔNG TY - H. : Thế giới, 2004 . - 234tr.
Tác giả: Trần Văn Tùng
Tóm tắt: Phân tích các quan điểm về cạnh tranh kinh tế quốc tế; hệ thôngs hoá có phê phán các lý luận cạnh tranh kinh tế từ cổ tới hiện đại đồng thời phân tích các chiến lược cạnh tranh của các công ty thu hút FDI, đổi mới công nghệ,phát triển nguồn nhân lực,,,và bí quyết thành công của một số công ty lớn (công ty dầu lửa Roclefeller, hãng phillip,tập đoàn Honda,Sony, Samsung...); qua đó đánh giá khả năng cạnh tranh hiện nay của nền kinh tế Việt nam.
Ký hiệu kho: Vn2994
 
27. KINH TẾ THẾ GIỚI 2003 – 2004: ĐẶC ĐIỂM VÀ TRIỂN VỌNG - H. : Chính trị quốc gia, 2004
Tác giả: Kim Ngọc (chủ biên)
Tóm tắt: Giới thiệu bức tranh toàn cảnh kinh tế thế giới năm 2003 cùng những vấn đề cần giải quyết và những chỉ số có tính chất dự báo của năm 2004: Những vấn đề chung của nền kinh tế thế giới; Kinh tế các nước công nghiệp phát triển; Kinh tế các nước đang phát triển; Kinh tế các nước chuyển đổi.
Ký hiệu kho: Vv1010, Vv1011
 
 
28. KINH TẾ THẾ GIỚI 2020 XU HƯỚNG VÀ THÁCH THỨC - H. : Chính trị quốc gia, 2004 . - 230tr., 20,5 cm
Tác giả: Kim Ngọc
Tóm tắt: Tổng quan về sự phát triển kinh tế thế giới những thập kỷ cuối thế kỷ XX: phác hoạ bức tranh toàn cảnh nền kinh tế thế giới với một số đặc điểm nổi bật trong quá trình phát triển đầy biến động suốt một thế kỷ qua, phân tích triển vọng phát triển kinh tế thế giới 2020: những xu hướng phát triển chủ yếu; nêu những cơ hội, thách thức của kinh tế thế giới trong 20 năm đầu thế kỷ XXI.
Ký hiệu kho: Vv1060, Vv1061
 
29. KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ 2004 – 2005 - H. : Chính trị quốc gia, 2005 . - 129tr.
Tác giả: Lê Bộ Lĩnh (chủ biên)
Tóm tắt: Tập trung trình bày tình hình và đặc điểm của kinh tế thế giới năm 2004 trên các khía cạnh về chỉ số kinh tế vĩ mô căn bản, triển vọng và những thách thức đối với kinh tế thế giới năm 2005, một số tác động của kinh tế thế giới đối với kinh tế Việt Nam.
Ký hiệu kho: Vt717Vt718
 
30. SUY THOÁI KÉO DÀI CẢI CÁCH NỬA VỜI – TƯƠNG LAI NÀO CHO NỀN KINH TẾ NHẬT BẢN - H. : Thế giới, 2004 . - 409 tr., 20.5 cm
Tác giả: Lưu Ngọc Trịnh
Tóm tắt: Lý giải những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng suy thoái nghiêm trọng và kéo dài của nền kinh tế Nhật Bản hiện nay; Nêu lên những mục tiêu, nội dung, chính sách cũng như bước đi cải cách và cải tổ cơ cấu kinh tế được chính phủ Nhật tiến hành trong hơn một thập kỷ qua; Phân tích những cải cách và cải tổ trong hệ thống ngân hàng Nhật Bản: nêu một cách ngắn gọn những đặc điểm chính của hệ thống phân phối Nhật Bản và những cải tổ căn bản trong hệ thống tổ chức và các tập đoàn doanh nghiệp Keiretsu; Tài chính doanh nghiệp: đặc điểm, thực tế và cải cách…
Ký hiệu kho: Vv1012Vv1013
 
31. SỰ ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ MỚI - H. : Khoa học xã hội, 2004 . - 344tr., 20,5cm
Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng (chủ biên)
Tóm tắt: Nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bối cảnh quốc tế mới và những tác động của chúng đối với hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương; những xu hướng hợp tác kinh tế cơ bản ở khu vực trên các khía cạnh từ song phương cho đến đa phương tiểu khu vực và trong toàn khu vực, sự thay đổi vị trí địa - chính trị -kinh tế của Mỹ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc và ASEAN trong khu vực và những điều chỉnh chiến lược hợp tác châu Á - Thái Bình Dương và mối quan hệ kinh tế Việt Nam - Nga trên hai khía cạnh cơ bản: thương mại và đầu tư.
Ký hiệu kho: Vv1366, Vv1367
 
32. TRUNG QUỐC GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) – THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC - H. : Khoa học xã hội, 2004 . - 803 tr., 20,5 cm
Tác giả: Võ Đại Lược (chủ biên),  Nguyễn Xuân Thắng, Lê Bộ Lĩnh
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về Trung Quốc đàm phán gia nhập WTO: nguyên nhân kéo dài đàm phán gia nhập WTO và những nội dung Trung Quốc cam kết gia nhập WTO; phân tích những tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với bản thân Trung Quốc trên các lĩnh vực: cải cách chính sách kinh tế vĩ mô, cơ cấu ngành kinh tế chủ chốt, khu vực doanh nghiệp..., Phân tích những tác động của việc Trung Quốc gia nhạp WTO đối với kinh tế Mỹ, Nhật Bản, EU, ASEAN: thực tế 2 năm sau khi Trung Quốc gia nhập WTO với những kết quả đạt được, nêu ra những nhận xét, khuyến nghị đối với Việt Nam.
Ký hiệu kho: Vv1050, Vv1051
 
 
33. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở PHILIPPINES- H. : Khoa học xã hội, 2004 . - 272 tr., 20.5 cm
Tác giả: Phạm Thị Thanh Bình
Tóm tắt: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế; Phân tích vai trò kinh tế của nhà nước Philippin thông qua các chính sách kinh tế giai đoạn 1986 - 2000, nhà nước với các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế, điều chỉnh chính sách tài chính tiền tệ; chính sách phát triển các ngành kinh tế; chính sách kinh tế đối ngoại; chính sách xã hội; qua đó nêu vai trò kinh tế của nhà nước.
Ký hiệu kho: Vv994, Vv995, Vv997
 
Năm 2005
34. KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ 2004 – 2005 - H. : Chính trị quốc gia, 2005 . - 129tr., 28
Tác giả: Lê Bộ Lĩnh (chủ biên)
Tóm tắt: Tập trung trình bày tình hình và đặc điểm của kinh tế thế giới năm 2004 trên các khía cạnh về chỉ số kinh tế vĩ mô căn bản, triển vọng và những thách thức đối với kinh tế thế giới năm 2005, một số tác động của kinh tế thế giới đối với kinh tế Việt Nam.
Ký hiệu kho: Vt717, Vt718
 
35. QUAN HỆ VIỆT – NGA TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ MỚI - H. : Thế giới, 2005 . - 233tr., 20,5cm
Tác giả: Võ Đại Lược, Lê Bộ Lĩnh
Tóm tắt: Trình bày những thay đổi của điều kiện quốc tế, cũng như của Nga và Việt Nam; trong bối cảnh đó các mối quan hệ Việt Nam - Nga từ sau năm 1990 đã diễn biến lúc tăng lúc giảm, chỉ có bước hồi phục rõ từ năm 2000 đến nay chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế.
Ký hiệu kho: Vv1160
 
36. TRIỂN VỌNG KINH TẾ THẾ GIỚI 2020 - H. : Lý luận chính trị, 2005 . - 267tr., 20,5cm
Tác giả: Kim Ngọc
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về sự phát triển của kinh tế thế giới những thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20; Phân tích triển vọng phát triển của một số quốc gia, khu vực, đánh giá về xu hướng năng lượng thế giới, xu hướng phát triển nông nghiệp và thị trường lương thực thế giới; Nêu lên một số thách thức chủ yếu của kinh tế thế giới: chủ nghĩa khủng bố quốc tế, an ninh lương thực, sự thay đổi nhân khẩu học.
Ký hiệu kho: Vv1173
    
37. ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở MỘT SỐ KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA BẮC TỚI SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG - H. : Khoa học xã hội, 2005 . - 179tr.
Tác giả: Trần Văn Tùng (chủ biên), Đặng Phương Hoa, Nguyễn Bá Thuỷ
Tóm tắt: Trình bày các quan hệ giữa công nghiệp hoá, phát triển bền vững và sức khoẻ cộng đồng ở cả 2 khía cạnh: phân tích quan hệ lý thuyết và nêu lên những bằng chứng về thảm hoạ môi trường tác động tiêu cực tới sức khoẻ cộng đồng ở một số quốc gia trên thế giới; Điều tra đánh giá khái quát về thực trạng công nghệ, thái độ của doanh nghiệp đối với trách nhiệm bảo vệ môi trường, mức độ ô nhiễm môi trường ở Phú Thọ, Hải Phòng, Hà Nội; Phân tích các nguyên nhân tổn thất và các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường; Trình bày kinh nghiệm và các giải pháp bảo vệ môi trường của một số quốc gia Đông á.
Ký hiệu kho: Vv1143, Vv1144, Vv1203, Vv1204, Vv1205
 
NĂM 2006
38. KINH TẾ - CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI 2005 VÀ DỰ BÁO 2006 - H. : Từ điển bách khoa, 2006 . - 243tr., 20,5cm
Tác giả: Lê Bộ Lĩnh (chủ biên)
Tóm tắt: Đánh giá tình hình kinh tế thế giới năm 2005 với những nội dung chủ yếu: các chỉ số kinh tế vĩ mô, thương mại quốc tế, tài chính tiền tệ quốc tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài; Nêu lên những sự kiện nổi bật được coi là biểu hiện của xu hướng chính trị quốc tế hiện nay và là những điểm nhấn thể hiện những đặc sắc riêng của năm 2005, trình bày vị thế chính trị quốc tế của các nước đang phát triển; Đánh giá và nhận định về tình hình kinh tế và cạnh tranh quốc tế năm 2006.
Ký hiệu kho: Vv1198, Vv1199, Vv1200
 
39. KINH TẾ, CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI NĂM 2006 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2007 - H. : Khoa học xã hội, 2007 . - 249tr., 20,5cm
Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng và Nguyễn Hồng Sơn (chủ biên)
Tóm tắt: Trình bày những đặc điểm và xu hướng phát triển cơ bản của kinh tế và chính trị thế giới trong năm 2006; Dự báo tình hình kinh tế và chính trị thế giới trong năm 2007; Đánh giá những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam nhìn từ khía cạnh kinh tế và chính trị thế giới và đưa ra một số kiến nghị về đối sách của Việt Nam.
Ký hiệu kho: Vv1438, Vv1439, Vv1440, Vv1441
 
40. VÒNG ĐÀM PHÁN DOHA: NỘI DUNG, TIẾN TRIỂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN - H. : Khoa học xã hội, 2006 . - 251tr., 24cm
Tác giả: Lê Bộ Lĩnh (chủ biên)
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh ra đời của Vòng đàm phán Doha; Nội dung và tiến triển của Vòng Doha trong phạm vi thời gian từ Hội nghị Doha (tháng 12/1991)đến kết thúc Hội nghị Giơnevơ (tháng 7/2004); Đưa ra những phán đoán về cơ hội và thách thức của Vòng Doha đối với các nước đang phát triển, đồng thời khuyến nghị các biện pháp điều chỉnh trong nước cho các nước này.
Ký hiệu kho: Vv1269
 
41. ĐỐI SÁCH CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG Á TRƯỚC VIỆC HÌNH THÀNH CÁC KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO (FTA) TỪ CUỐI NHỮNG NĂM 1990 - H. : Lao động xã hội, 2006 . - 401tr.
Tác giả: Lưu Ngọc Trịnh (chủ biên)
Tóm tắt: Nêu lên các xu hướng hình thành các khu vực mậu dịch tự do (FTA) trên thế giới và tác động có thể có tới khu vực Đông Á; Các chính sách, chiến lược của các quốc gia Đông á trước việc hình thành FTA.
Ký hiệu kho: Vv1189, Vv1190
 
42. CHÊNH LỆCH PHÁT TRIỂN VÀ AN NINH KINH TẾ Ở ASEAN - H.: Khoa học xã hội, 2006.- 227tr.
Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng
Tóm tắt: Cuốn sách tập trung phân tích sự chênh lệch phát triển và an ninh kinh tế về mặt khái niệm và khung khổ pháp lý cũng như chênh lệch phát triển và an ninh kinh tế trong khu vực ASEAN; các phương thức thu hẹp khoảng cách phát triển và đảm bảo an ninh kinh tế trong khu vực ASEAN và Việt Nam, qua đó định hướng và khuyến nghị chính sách nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển và đảm bảo an ninh kinh tế ở ASEAN
 
NĂM 2007
43. GIA NHẬP WTO KINH NGHIỆM HÀN QUỐC VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA VIỆT NAM- H. : Thống kê, 2007 . - 335tr.
Tác giả:Lưu Ngọc Trịnh (chủ biên)
Tóm tắt: Đề cập tới các tác động thuận nghịch của việc Việt Nam gia nhập WTO, những vấn đề và cơ hội mà nó mang lại cho Việt Nam; đồng thời từ những kinh nghiệm và hiểu biết của Hàn Quốc trong việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực, cũng như trong việc thích ứng với những luật chơi của WTO, rút ra được một số kiến nghị và bài học bổ ích nhằm tạo điều kiện để Việt Nam có được những chính sách, những giải pháp và một lộ trình để thực hiện một cách tốt nhất những cam kết của mình với WTO.
Ký hiệu kho: Vv1459, Vv1460
 
44. KINH TẾ VIỆT NAM ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN - H. : Thế giới, 2007 . - 757tr.
Tác giả: Võ Đại Lược
Tóm tắt: Gồm 16 bài viết của tác giả trong thời gian 1987 - 2006 được chia làm 3 nhóm vấn đề chính: Về bối cảnh quốc tế và chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam; Về đổi mới kinh tế Việt Nam, những vấn đề phát triển kinh tế -xã hội Việt Nam đến 2010; Đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam trong các năm 1998, 2004, 2005.
Ký hiệu kho: Vv1452, Vv1453
 
45. KINH TẾ - CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI NĂM 2006 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2007 - H. : Khoa học xã hội, 2007 . - 249tr.
Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng và Nguyễn Hồng Sơn (chủ biên)
Tóm tắt: Trình bày những đặc điểm và xu hướng phát triển cơ bản của kinh tế và chính trị thế giới trong năm 2006; Dự báo tình hình kinh tế và chính trị thế giới trong năm 2007; Đánh giá những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam nhìn từ khía cạnh kinh tế và chính trị thế giới và đưa ra một số kiến nghị về đối sách của Việt Nam.
Ký hiệu kho: Vv1438, Vv1439, Vv1440, Vv1441
 
46. TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM- H. : Khoa học xã hội, 2007 . - 267tr.
Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng (chủ biên)
Tóm tắt: Tập trung xem xét sự tác động của toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, trên cơ sở đó làm rõ mối quan hệ giữa hội nhập kinh tế quốc tế với công nghiệp hoá, xác định rõ vai trò của hội nhập kinh tế quốc tế đối sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam.
Ký hiệu kho: Vv1437, Vv1436, Vv1435, Vv1434
 
47. ĐÔNG Á ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ ĐỂ THAM GIA VÀO MẠNG LƯỚI SẢN XUẤT TOÀN CẦU - H. : Thế giới, 2007 . - 187tr.
Tác giả: Trần Văn Tùng
Tóm tắt: Đề cập đến quá trình hội nhập của Đông Á với nền kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng của quá trình đó, những phản ứng của Đông Á trước những thay đổi của môi trường toàn cầu hoá; Các chính sách đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ trong quá trình hội nhập của Đông Á; Những thành quả của một số ngành công nghiệp trong quá trình đổi mới công nghệ; Đưa ra đề xuất để Việt Nam có thể đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập.
Ký hiệu kho: Vn3057
 
48. VẤN ĐỀ CẢI TỔ LIÊN HỢP QUỐC TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ MỚI HIỆN NAY - H. : Khoa học Xã hội, 2007 . - 319tr.
Tác giả: Đinh Quý Độ
Tóm tắt: Tập trung phân tích sự hình thành và phát triển Liên Hợp Quốc (từ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của Liên Hợp Quốc, những thành công của Liên Hợp Quốc trong thực hiện vai trò duy trì hoà bình, an ninh thế giới và phát triển những hạn chế của Liên Hợp Quốc trong thực hiện chức năng và nhiệm vụ của tổ chức này trong bối cảnh quốc tế và yêu cầu cải tổ Liên Hợp Quốc.
Ký hiệu kho: VKTTHEGIOI. Vv1608
 
 
 
49. HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG MỞ RỘNG HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI - H.: Khoa học xã hội, 2007.- 267tr.
Tác giả: Nguyễn Trần Quế (chủ biên)
Tóm tắt: Tập trung phân tích kết quả hoạt động hợp tác phát triển Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng thời gian qua đồng thời phân tích những khó khăn tồn tại của hợp tác GMS và tác động của nó tới phát triển kinh tế xã hội của các nước thành viên GMS, qua đó dự báo và phân tích đặc điểm xu hướng và những ưu tiên trong hợp tác phát triển GMS cũng như định hướng nâng cao hiệu quả sự tham gia của nước ta vào hợp tác GMS
 
NĂM 2008
 
50. KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI NĂM 2007 TRIỂN VỌNG 2008 -H.: Từ điển Bách khoa, 2008.-294tr.
Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 4 chương, tập trung phân tích các vấn đề: tổng quan về kinh tế và chính trị thế giới năm 2007: đặc điểm kinh tế vĩ mô, thương mại, đầu tư, tài chính, tiền tệ, những đặc điểm chủ yếu của các quan hệ kinh tế quốc tế năm 2007 đồng thời phân tích đặc điểm chính trị quốc tế, qua đó nêu bật triển vọng, kinh tế và chính trị thế giới năm 2008 cũng như những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam
 
51. KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ VÀ XU HƯỚNG TIẾN TRIỂN - H. : Lao động, 2008 . - 295tr.
Tác giả: Lưu Ngọc Trịnh
Tóm tắt: Cuốn sách tập trung nghiên cứu sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học công nghệ: công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ năng lượng và công nghệ thông tin và lĩnh vực toàn cầu hoá, khu vực hoá và hội nhập quốc tế đang trở thành xu thế khách quan; hoà bình, ổn định, đối thoại, hợp tác và phát triển, qua đó giả định thế giới sẽ phát triển theo xu thế đơn cực hay đa cực cũng như hoạt động ly khai gắn liền với các vấn đề tôn giáo và dân tộc; đồng thời dự báo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động hay rơi vào khủng hoảng hay trì trệ...
Ký hiệu kho: Vt986, Vt987
 
52. NGHIÊN CỨU SO SÁNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ -H.: Khoa học xã hội, 2008.- 401tr.
Tác giả: Phạm Thái Quốc
Tóm tắt: Cuốn sách tập trung phân tích các chính sách, biện pháp chính dẫn đến thành công về kinh tế của Trung Quốc và Ấn độ, so sánh những điểm giống và khác nhau trong tăng trưởng của hai nước, từ đó xem xét lý giải những nhân tố tạo ra sự tăng trưởng nhanh, những vấn dề tồn tại cũng như những cơ hội, thách thức do sự trỗi dậy mạnh mẽ của hai nước lớn, qua đó đưa ra một số kết luận về những điểm cần học, điểm hạn chế cần tránh trong quá trình tăng trưởng của hai nền kinh tế Trung Quốc và ấn Độ.
 
NĂM 2009
53. KINH TẾ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI NĂM 2008 VÀ TRIỂN VỌNG 2009 - H. : Từ điển Bách khoa, 2009 . - 455tr.
Tác giả: Lưu Ngọc Trịnh (chủ biên)
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 5 chương, tập trung phân tích đặc điểm và xu hướng phát triển cơ bản và nổi bật của kinh tế và chính trị thế giới 2008 đồng thời dự báo tình hình kinh tế và chính trị thế giới năm 2009, qua đó đánh giá các vấn đề đặt ra đối với Việt Nam nhìn từ khía cạnh kinh tế và chính trị và đưa ra một số kiến nghị về đối sách kinh tế cho Việt Nam.


TIN MỚI
» Mục lục Tiếng Việt số 7
» Mục lục Tiếng Việt số 8
» Mục lục Tiếng Việt số 9
» Mục lục Tiếng Việt số 6
» Mục lục Tiếng Việt số 5
» Mục lục tiếng Việt
» Mục lục Tiếng Việt số 3
» Thông báo sách mới năm 2013
CHỦ ĐỀ QUAN TRỌNG
» Viện KT&CT Thế giới
» Hoạt động nghiên cứu
» Xuất bản phẩm
» Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới
» Tạp chí Vietnam Economic Review
Chênh lệch phát triển và An ninh kinh tế
Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới
Tạp chí Vietnam Economic Review
Trang chủ  |  Liên hệ   |  Sơ đồ trang  |  Liên kết  |   Font tiếng Việt

Copyright 2006 by IWEP.ORG.VN. Allright Reserved.

Địa chỉ: 176 Thái Hà , Hà Nội, Việt Nam. Phone/Fax : 84.4.8574286